Ozonowanie w ogrodnictwie, sortowni, miejsc pakowania i składowania owoców i warzyw - Zielona Góra

Ozonowanie w ogrodnictwie Zielona Góra

Ozonowanie w ogrodnictwie

W dzisiejszych czasach wzrasta świadomość konsumentów co do procesu pozyskiwania produktów oraz zwiększa się nacisk na ich ekologiczny charakter. Choć aspekt ekonomiczny nadal ma znaczenie to coraz chętniej czytamy skład tego, co spożywamy oraz zapoznajemy się z filozofią firm, które zachęcają nad do zakupów swoich artykułów. Przedsiębiorstwa natomiast bardzo często są zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami, które udoskonalą ich systemy produkcyjne, poprawią jakość oferowanych towarów, jak i obniżą koszty, które wiążą się z poszczególnymi etapami produkcji, składowania lub dystrybucji wyrobów. Z jednej strony presja społeczna przyszłych klientów, jak i chęć przedsiębiorców, by w nowatorski sposób zaistnieć na rynku sprawia, że nowe rozwiązania są poszukiwane przez wszystkie firmy, które pragną odnieść rzeczywisty sukces, włączając w to branżę spożywczą.

W ogrodnictwie, które nierozerwalnie związane jest z sezonowością produktów, szczególnie należy dbać o wydłużanie okresu przydatności do spożycia. Wyzwanie jakie stoi przed rolnikami czy dystrybutorami jest jednak ogromne – muszą oni stosować metody, dzięki którym zachowana zostanie pożądana jakość produktu, lecz jednocześnie procesy te powinny być atrakcyjne dla klientów ze względu na brak szkodliwego wpływu na środowisko.

Ozonowanie w ogrodnictwie to coraz częściej stosowana, innowacyjna metodą, która pozwala znacznie wydłużyć termin przydatności do spożycia. Okazuje się, że ozon jest świetną alternatywą dla związków chemicznych, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Wykorzystywany jest w celu uniknięcia przedwczesnego dojrzewania owoców poprzez ograniczanie gromadzenia się substancji lotnych, stąd też interesujące dla przedsiębiorstw staje się ozonowanie sortowni owoców, czy ozonowanie miejsc składowania owoców i warzyw.

Ozonowanie a zapobieganie występowaniu pleśni i grzybów

Ozon jest skutecznym środkiem bakteriobójczym i grzybobójczym, nie tylko więc usuwa pozostałości organiczne i nieorganiczne (jak np. pestycydy), ale również sprawdza się jako nawet samo zapobieganie występowaniu bakterii, a nawet zapobieganie występowaniu wirusów. Jako produkt ekologiczny zabezpiecza również przed chorobami przechowalniczymi, w tym zapobiega występowaniu grzybów i pleśni. Aktualnie realizowanych jest coraz więcej badań dotyczących wykorzystania ozonu w ogrodnictwie, a ich wyniki wskazują na doskonałą jakość owoców poddawanych ozonowaniu oraz na zmniejszenie strat przechowalniczych. Przedsiębiorstwa, które korzystają z tej rewolucyjnej metody mogą zatem nie tylko poprawić swój wizerunek i zyskać nowych proekologicznych odbiorców, lecz również zwiększyć swój udział w eksporcie produktów, przy tym samym zmniejszając koszty związane z ubytkami owoców i warzyw.

Zastosowanie ozonowania

Zakres stosowania ozonowania jest bardzo szeroki, ponieważ nie ogranicza się jedynie do rolników. Ozonowanie wykorzystywane jest również w sortowniach, miejscach składowania, lecz równie atrakcyjne staje się ozonowanie miejsc pakowania owoców i warzyw. Wszystko wskazuje na to, że ta niekonwencjonalna i innowacyjna metoda zyska popularność w rozległej branży spożywczej, a jej stosowanie stanie się niebawem jednym ze standardów.